☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Góra
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 22.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Higiena Komunalna-zadania,dodatkowa działalność

Oddział Higieny Komunalnej

 

Zadania:


a/ kontrole higieny środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem jakości wody przeznaczonej do spożycia i wody w basenach kąpielowych i kąpieliskach, gleby i innych elementów środowiska,

b/ kontrole utrzymania należytego stanu higienicznego zakładów opieki zdrowotnej (publicznych, niepublicznych i prywatnych), wodociągów, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, zakładów usługowych, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nieruchomości, dróg, ulic, placów zabaw, obiektów i środków komunikacji publicznej,

c/ opracowywanie planów pracy i sprawozdań,

d/ prowadzenie ewidencji obiektów podlegających nadzorowi sanitarnemu,

e/ prowadzenie kontroli bieżących oraz pobór wody do badań laboratoryjnych

f/ wydawanie zaleceń w celu usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli uchybień,

g/ prowadzenie postępowania represyjnego:

    - postępowanie mandatowe,
    - postępowanie egzekucyjne w administracji,
    - przygotowywanie materiałów celem sporządzenia wniosków o ukaranie,
    - opracowywanie wystąpień i zawiadomień o istotnych uchybieniach w oparciu o posiadane materiały z kontroli i wyniki badań laboratoryjnych,

h/ rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

i/ wydawanie opinii sanitarnych w formie postanowienia,

j/ nadzór nad ekshumacjami zwłok,

k/ kontrola gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

l/ opracowywanie analiz i ocen środowiskowych warunkujących zdrowie ludności i przekazywanie ich władzom samorządowym,

ł/ opracowywanie informacji dla WSSE,

m/ udzielanie informacji w zakresie właściwego utrzymania stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodnych oraz dezynfekcji wody,

n/ koordynowanie i udział w usuwaniu zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego oraz zagrożenia bioterroryzmem,

o/ uczestnictwo w akcjach sanitarno-porządkowych wraz z przedstawicielami Urzędów Miast i Gmin,

p/ ścisła współpraca z władzami samorządowymi w zakresie zagadnień ochrony środowiska, wodociągowania wsi i uzdatniania wody oraz w zakresie działań przeciwpowodziowych,

r/ rejestr skarg i wniosków,

s/ rejestr nadzorowanych obiektów.

Wytworzył:
Beata Jakimowicz
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Szczekutowicz Paweł
(2004-12-07 14:24:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35824