☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Góra
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 22.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dla rolników

  Informacja dla osób prowadzących gospodarstwo rolne oraz dostawy bezpośrednie do zakładów żywieniowych.

 Przepisy Unii Europejskiej i krajowe obligują wszystkie podmioty zajmujące się przetwórstwem, obrotem żywnością, w tym, podmioty zajmujące się produkcją żywności na poziomie gospodarstw rolnych, do uzyskania zatwierdzenia lub wpisu do rejestrów zakładów, prowadzonych przez właściwe służby sanitarne.

 W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Górze informuje, że zgodnie z art. 61 i art. 63 pkt 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z  2010r. Nr 136 poz. 914 z póź. zm), w związku z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t 34, str. 319), każdy podmiot działający na rynku spożywczym prowadzący produkcję pierwotną i dostawy bezpośrednie żywności pochodzenia niezwierzęcego jest zobowiązany uzyskać wpis do rejestrów zakładów prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze dokonuje bezpłatnie wpisu podmiotu (bez przeprowadzania kontroli) na podstawie złożonego wniosku.

 Wzór wniosku o wpis określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji   i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730).

 Druk wniosku można pobrać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze przy ul. Hirszfelda 6, w godzinach 8-14, lub  ze strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej psse.gora.ibip.wroc.pl.

 

Wnioski można składać osobiście od poniedziałku do piątku  w godzinach 8-14 lub przesłać na adres:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze

56-200 Góra

ul. Hirszfelda 6

 

Wytworzył:
Zbigniew Ćwiertniak
Udostępnił:
Szczekutowicz Paweł
(2014-07-21 10:06:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczekutowicz Paweł
(2014-07-21 10:07:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35824